راه اندازی پویش نذر امام سجاد(ع)

الهیاری گفت: در آستانه برگزاری دهمین کنگره بین المللی امام سجاد(ع)، پویش نذر امام سجاد(ع) با رویکرد ترویج سیره اجتماعی سیدالساجدین راه اندازی شد. به گزارش ستاد ارتباطات رسانه ای(فهما) از استان هرمزگان، « علی الهیاری » اظهار کرد: کمک…